Credits

Monday, August 11, 2008

Another Crappy Day

Nag-sasagutan na naman kami. Wala na yatang katapusan ito. Linggo-linggo na lang meron kaming samaan ng loob. Nakakapagod na! Lagi na lang sasabihin na iiwanan nya ako, at pupunta sya sa bahay ng dati nyang matalik na kaibigan sa pinakang-helaga ng lugar na ito.

Mas matimbang pa ang hindi nya ka-anu-ano kesa sa sarili nyang dugo. Crappy day talaga.

0 comments: